เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกร
ต้นแบบในพื้นที่ อำเภอธัญบุรี ปี59
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธัญบุรี (ชั้น 4)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายพชรภัทร พึงรำพรรณ ปลัดอำเภอธัญบุรี รักษาราชการแทนนายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธัญบุรี ชั้น 4

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี ร่วมกันจัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ของชุมชนบึงน้ำรักษ์ 1 อำเภอธัญบุรี โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ศาลเจ้าคลอง 12 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วย นายชวน ทิพย์อุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ ๒ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ วัดขุมแก้ว ชุมชนบึงสนั่น ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
แมลงหวี่ขาวพืชผัก (Whitefly)
ระบบการจัดการน้ำแบบปียกสลับแห้งในนาข้าว


สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่
 
 สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสมชาย ทองชื่น
เกษตรอำเภอธัญบุรี

คู่มือประชาชน

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...