เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกร
ต้นแบบในพื้นที่ อำเภอธัญบุรี ปี59
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ทำสัญญายืมเงิน กับคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน 17 โครงการ
และเปิดรับสมัครผู้ใช้แรงงานแต่ละโครงการฯ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักงานเกษครอำเภอธัญบุรี อำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วย นายณพล สุวรรณปักษี นวส.
ร่วมจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักงานเกษครอำเภอธัญบุรี อำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
มอบให้ นายชวน ทิพย์อุดร นวส.ชำนาญการ
ร่วมจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วย นายชวน ทิพย์อุดร และนายธงไชย สมะจิต นวส.
ร่วมจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ณ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

แมลงหวี่ขาวพืชผัก (Whitefly)
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 

 สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.12 น.นายสมชาย ทองชื่น
เกษตรอำเภอธัญบุรี

คู่มือประชาชน

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...