เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกร
ต้นแบบในพื้นที่ อำเภอธัญบุรี ปี59
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม
นายธงไชย สมะจิต นวส.
เยี่ยมติดตามการดำเงินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านฟ้าพัฒนา
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม
นายณพล สุวรรณปักษี นวส.ชำนาญการ
ปลูกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณา
ธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ณ หน้าบ้านนายอำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม
นายธงไชย สมะจิต นวส.
บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอไทย
ชุมชนบึงน้ำรักษ์ 2 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้เเก่รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่ม
พระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในงานเเถลงข่าวผล
การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ฯ
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ณ อาคารรักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม
นายชวน ทิพย์อุดร นวส.ชำนาญการ
ร่วมประชุมคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมอำเภอธัญบุรี ชั้น 4
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
แมลงหวี่ขาวพืชผัก (Whitefly)
ระบบการจัดการน้ำแบบปียกสลับแห้งในนาข้าว


สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสมชาย ทองชื่น
เกษตรอำเภอธัญบุรี

คู่มือประชาชน

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...