เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมประชุมการจัดพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 และการจัดตลาดนัดเกษตรในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธัญบุรี


ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
มอบหมายให้นายชวน ทิพย์อุดร ดำเนินการส่งมอบกระเป๋า และคู่มือ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
ณ ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสนั่นภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกแจกใบรับรอง
การปลูกข้าว จำนวน 45 ราย
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
โดยมีนายบุญเชิด ศรีเปลี่ยนจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
ต้อนรับ

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยนางจงจิตร จันทวงศ์ ออกเยี่ยมกลุ่มสายใยรักฯ ตำบลรังสิต
วันที่ 14 ตุลาคม 2557
ณ กลุ่มสายใยรักฯ ตำบลรังสิต


ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานตลาดนัดเกษตรสีเขียว

ขอให้งดปลูกข้าวนาปรัง ปีการเพาะปลูก 2557/58 ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และการใช้น้ำ
อย่างประหยัด

เตือนการระบาดโรคใบไหม้ข้าว

เฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า

เชิญร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.นางสุดา รุ่งเรือง
เกษตรอำเภอธัญบุรี

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...