เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม


ภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นำอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมโครงการ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว จำนวน 16 ราย วันที่ 11 กรกฎาคม 2556   ณ โรงเรียนสามโคกวิทยา ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม ประกวดกลุ่มงานสถาบันดีเด่นระดับจังหวัด
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
- กลุ่มยุวเกษตรกร , ที่ปรึกษาดีเด่น
- กลุ่มเกษตรกรทำนาดีเด่น
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ตำบลลำผักกูด

ภาพกิจกรรม ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
ณ เทศบาลเมืองบึงยี่โถข่าวประชาสัมพันธ์

แมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในช่วงนี้

แมลงดีๆ มีถมไป  (ตอนจบ)

แมลงดีๆ มีถมไป  (ตอนที่1)

ข้าววัชพืช "weedy rice" (2)

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.


นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
เกษตรอำเภอธัญบุรี

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...